Mega Maker

دستگاه فرز 3 تا 5 محوره – Mill2104

Mill2104 دستگاه فرز 3 تا 5 محوره دستگاه CNC پیشرفته 5 محوره، مناسب برای ساخت انواع احجام سه بعدی پیچیده و خیلی بزرگ ساخت بال و بدنه انواع وسایل پرنده ساخت بدنه شناورها ساخت دکورهای تزیینی و نمایشگاهی ساخت نماهای داخلی و خارجی ساختمان پدافند غیرعامل و … برگزیده جشنواره خوارزمی  دانلود کاتالوگ

دستگاه 5 محوره – HW1200S

HW1200S دستگاه 5 محوره دستگاه CNC پیشرفته 5 محوره، مناسب برای ساخت انواع احجام سه بعدی پیچیده و خیلی بزرگ ساخت بال و بدنه انواع وسایل پرنده ساخت بدنه شناورها ساخت دکورهای تزیینی و نمایشگاهی ساخت نماهای داخلی و خارجی ساختمان پدافند غیرعامل و … برگزیده جشنواره خوارزمی  دانلود کاتالوگ

دستگاه 5 محوره پیشرفته – HW1200T-Pro

HW1200T-Pro دستگاه 5 محوره پیشرفته دستگاه CNC پیشرفته 5 محوره، مناسب برای ساخت انواع احجام سه بعدی پیچیده و خیلی بزرگ ساخت بال و بدنه انواع وسایل پرنده ساخت بدنه شناورها ساخت دکورهای تزیینی و نمایشگاهی ساخت نماهای داخلی و خارجی ساختمان پدافند غیرعامل و … برگزیده جشنواره خوارزمی  دانلود کاتالوگ

دستگاه 3 محوره دستی – HHW1100

HHW1100 دستگاه 3 محوره دستی دستگاه CNC پیشرفته 3 محوره، مناسب برای ساخت انواع احجام سه بعدی پیچیده و خیلی بزرگ ساخت بال و بدنه انواع وسایل پرنده ساخت بدنه شناورها ساخت دکورهای تزیینی و نمایشگاهی ساخت نماهای داخلی و خارجی ساختمان پدافند غیرعامل و … برگزیده جشنواره خوارزمی  دانلود کاتالوگ https://cncmegamaker.com/wp-content/uploads/HHW.mp4